Aritmeetiline keskmine kalkulaator

Arvuta keskmine, standardhälve ja mediaan

Andke numbreid allpool. Iga number oma rida (max. 500):Loendur arvutab järgmist: arvude arv, standardhälve, keskmine. Lisaks saate numbrid väikseimast suurima. Eraldage numbrid uue rea järgi. Tulemuse saamiseks klõpsake nupul 'Arvuta'. Näiteks saate koolitunnistuse keskmise klassi kergesti välja arvutada. Keskmine arvutatakse summeerides kõik numbrid ja jagades tulemused numbrite arvuga. Ka standardhälve on kasulik näitaja. See on näitaja, kui palju numbrid keskmisest erinevad.

Calculaterix.com
Saitidel ja kalkulaatoritel iga päev

Soome   Bulgaaria   Tšehhi   Saksamaa   Taanis   Eesti   Hispaania   Prantsusmaa   Kreeka   Ungari   Itaalia   Leedu   Läti   Holland   Norra   Poola   Portugal   Rumeenia   Sloveenia   Slovakkia   Rootsi   Inglise keeles