Arvuta keskmine, standardhälve ja mediaan

Andke numbreid allpool. Iga number oma rida (max. 500):Loendur arvutab järgmist: arvude arv, standardhälve, keskmine. Lisaks saate numbrid väikseimast suurima. Eraldage numbrid uue rea järgi. Tulemuse saamiseks klõpsake nupul 'Arvuta'. Näiteks saate koolitunnistuse keskmise klassi kergesti välja arvutada. Keskmine arvutatakse summeerides kõik numbrid ja jagades tulemused numbrite arvuga. Ka standardhälve on kasulik näitaja. See on näitaja, kui palju numbrid keskmisest erinevad.

Kuidas arvutatakse aritmeetiline keskmine?

Aritmeetiline keskmine arvutatakse arvude liitmisel ja tulemuse jagamisel arvude arvuga. Näiteks võtame arvud 4, 5, 9 ja 10. Nende arvude summa on 4 + 5 + 9 + 10 = 28. Saadud summa 28 jagatakse arvude arvuga, s.o neljaga. See annab 28/4 = 7. Arvude 4, 5, 9 ja 10 keskmine on seega 7.